Září 2015

Anonymita

15. září 2015 v 19:55 | Marsi |  Téma týdne

Anonymita

Ze tmy bledé tváře hledí,
kde jsou, kdo jsou, nevědí.
Oči plné strachu mají,
neví nic a nic neznají.

Jedna za druhou se šine,
po cestě, co vpřed se vine.
Nikdo neví kam že kráčí,
nevědomost, ta jim stačí.

Vedle sebe tiše stojí,
zeptat se: "Kdo jsi?" se bojí.
Neví nic a nic nevědí,
bojí se odpovědí.

Nechtějí znát podrobnosti,
ani své, či cizí ctnosti.
Takhle jim to přeci stačí,
svědomí je přec netlačí.Život není fér

7. září 2015 v 20:26 | Marsi |  Téma týdne

Život není fér

Vede tudy spousta cest,
Kudy jít, nechat se vést?
Jedna střídá jinou,
Jak nepotkat se s vinou?

Chtěl bych dostát slibu,
a neudělat chybu.
Osud překážky mi staví,
svá vítězství slaví.

Svůj boj hrdě svádím,
oháním se mládím.
Avšak život tiše čeká,
nikdy nic ho nevyleká.

Stále někde číhá
a pořád mě stíhá.
Chvíli štěstí překazí
člověka tím porazí.

Život není fér,
už mám dost těch her,
které s námi hraje,
které člověk nevyhraje.